07
Sep
2023

MPLS SMAISTUKA 23/24_HARI KE 1 II Senin, 17 Juli 2023

RUNDOWN ACARA

Waktu

Materi

Pemateri

06.30 – 07.00

Absensi dan Check Peserta

OSIS

07.00 – 07.45

Pembukaan MPLS

Sumardi, S. Pd.

07.45 – 08.30

Perkenalan Bapak Ibu Guru dan Staff Karyawan SMA Islam 1 Surakarta

Aris Kristianto, S. Pd

08.30 – 09.00

Istirahat

OSIS

09.00 – 10.00

Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Islam 1 Surakarta

Aang Alvaressa N., S. Pd.

10.00 – 10.45

Pembinaan Agama dan Tata Krama Siswa

Drs. Sunarno

10.45 – 11.30

Bela Negara dan Wawasan Wiyata Mandala

Lailafi Ramadhani (XI IPS 2)

11.30 – 12.00

Sholat Dzuhur

Sugiyo, S. Ag & Failq Ulfa